Bemærk

Bemærk:

  • Hvis ikke der er opgivet andet så regnes:
    Én dag for 8 timer
    Én uge for 5 dage
  • Den daglige lejeudgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej.
  • Transportudgiften sker for lejers regning.
  • Anvendes materiellet på lørdage og/eller søn- og helligdage, regnes disse for lejedage
  • Slibning af knive, bor, skærpning af mejsler mm. samt brændstof er ikke inkluderet i prisen.
  • Alle priser er excl. moms og eventuel rengøring.